قوانین و شرایط

تمام استفاده کننده های خدمات ارائه شده، موظف به رعایت کامل شرایط و قوانین ارائه شده در وبسایت سای تک هستند.

ماهیت این قوانین برای تضمین رعایت حق و حقوق وبسایت سای تک و مصرف کننده است.

تعهدات

خدمات ارائه نیترو دیسکورد

سای تک متعهد است که در قبال مبلغ تعیین شده، نیتروی دیسکورد را با شرایط ذکر شده در اسرع وقت پس از خرید به کاربر ارائه نماید.

در صورت بروز مشکل در ارائه خدمات پس از خرید، سای تک ملزم است که در اسرع وقت موضوع را به کاربر اطلاع رسانی کرده و سفارش را تعویض و یا لغو نماید و هزینه واریز شده را عودت دهد.

با توجه به اینکه خدمات ارائه ی نیتروی دیسکورد می تواند تحت تاثیر عوامل بسیاری باشد که خارج از کنترل سای تک است، بنابراین جبران خسارت از سمت سای تک تنها در صورتی قابل انجام می باشد که مشکل پیش آمده به صورت مشخص و مستند مربوط به عملکرد وبسایت سای تک باشد.

عوامل مانند زیر شامل جبران خسارت نمی گردند:

  • مشکلات اساسی در وبسایت دیسکورد
  • هرگونه حوادث طبیعی که منجر به از بین رفتن داده ها یا عدم دسترسی به سرور گردد. مانند زلزله، سیل، طوفان، رعد و برق و…
  • مشکلات عدم دسترسی به اینترنت یا قطعی اینترنت
  • هرگونه قطعی و مشکل در ارائه خدمات که قبلا توسط سای تک اطلاع رسانی شده باشد.
  • هر گونه مشکل که از تنظیمات و یا دخالت انجام شده توسط کاربر باشد.

خدمات پشتیبانی

سای تک تلاش می نماید که کیفیت و سرعت پاسخ دهی را مثل همیشه افزایش دهد تا در زمان بروز مشکل و یا هر موردی، در کنار کاربر باشد.

خدمات پشتیبانی در نرم افزار Discord, پشتیبانی آنلاین وبسایت و تماس تلفنی انجام می‌شود.

در صورتی که کاربر به هر نحوی اقدام به توهین یا فحاشی به عوامل پشتیبانی سای تک نماید، ضمن اینکه ارائه خدمات به اینگونه کاربران قطع خواهد شد، سای تک مختار است که در صورت نیاز از طریق مراجع قضای موضوع را پیگیری نماید.

محرمانگی داده های کاربران

در تمامی محیط های ارتباطی روش هایی برای استراق سمع وجود دارد. سای تک تمام تلاش خود را برای ایجاد محیطی امن برای نگهداری از داده ها انجام می‌دهد، با این حال از جانب احتیاط از کاربران خود می‌خواهد که از اطلاعات خود محافظ کنند.

سای تک از زمان ثبت سفارش تا زمان تکمیل سفارش، مسئول حفظ امنیت داده های مرتبط با سفارش کاربران اعم از: Email, Password و Backup Code های حساب دیسکورد کاربران است و بعد از تکمیل سفارش سای تک مسئولیتی در برابر سوء استفاده از این اطلاعات را ندارد.

تمام کاربران موظفند که بعد از تکمیل سفارش، رمز عبور خود را تغییر دهند تا در صورت نفوذ به داده های اطلاعاتی سای تک از طرف شخص سوم، اطلاعات کاربر غیرقابل استفاده شود.

مسئولیت و تعهدات کاربران

کاربران مسئول عملکرد خود در رابطه با خدمات تهیه شده می‌باشند. همچنین می‌بایست به حقوق سایر کاربران سای تک احترام بگذارند. سای تک حق قطع دائم سرویس کاربرانی که به صورت خواسته یا ناخواسته موجب اختلال در سرویس سایر کاربران می‌گردد را برای خود محفوظ می‌دارد. ضمنا کاربر حق هیچ گونه اعتراضی را نخواهد داشت.

ارائه هر گونه خدمات توسط سای تک منوط بر رعایت ادب و احترام – در تیکت، ایمیل، مکالمات تلفنی و حضوری و … – از سمت کاربران محترم می باشد، این بدان معنی است که در صورت مشاهده بکارگیری هر گونه الفاظ غیر محترمانه شامل تهدید، توهین و فحاشی از سمت کاربران، سای تک مجاز است به صورت یکطرفه همکاری خود را با کاربر مربوطه قطع نماید و سرویس های کاربر را بدون اطلاع قبلی غیر فعال نماید.

لازم به ذکر است که مرجع تشخیص موارد ذکر شده سای تک می باشد و بدیهیست که در صورت تداوم بی احترامی از سمت کاربر، حق پیگیری موضوع از طریق مراجع قانونی برای سای تک محفوظ می باشد.

در صورت بروز هرگونه مشکل با پشتیبانی وبسایت ارتباط بگیرید.

 

تعهدات

خدمات ارائه نیترو دیسکورد

سای تک متعهد است که در قبال مبلغ تعیین شده، نیتروی دیسکورد را با شرایط ذکر شده در اسرع وقت پس از خرید به کاربر ارائه نماید.

در صورت بروز مشکل در ارائه خدمات پس از خرید، سای تک ملزم است که در اسرع وقت موضوع را به کاربر اطلاع رسانی کرده و سفارش را تعویض و یا لغو نماید و هزینه واریز شده را عودت دهد.

با توجه به اینکه خدمات ارائه ی نیتروی دیسکورد می تواند تحت تاثیر عوامل بسیاری باشد که خارج از کنترل سای تک است، بنابراین جبران خسارت از سمت سای تک تنها در صورتی قابل انجام می باشد که مشکل پیش آمده به صورت مشخص و مستند مربوط به عملکرد وبسایت سای تک باشد.

عوامل مانند زیر شامل جبران خسارت نمی گردند:

  • مشکلات اساسی در وبسایت دیسکورد
  • هرگونه حوادث طبیعی که منجر به از بین رفتن داده ها یا عدم دسترسی به سرور گردد. مانند زلزله، سیل، طوفان، رعد و برق و…
  • مشکلات عدم دسترسی به اینترنت یا قطعی اینترنت
  • هرگونه قطعی و مشکل در ارائه خدمات که قبلا توسط سای تک اطلاع رسانی شده باشد.
  • هر گونه مشکل که از تنظیمات و یا دخالت انجام شده توسط کاربر باشد.

خدمات پشتیبانی

سای تک تلاش می نماید که کیفیت و سرعت پاسخ دهی را مثل همیشه افزایش دهد تا در زمان بروز مشکل و یا هر موردی، در کنار کاربر باشد.

خدمات پشتیبانی در نرم افزار Discord, پشتیبانی آنلاین وبسایت و تماس تلفنی انجام می‌شود.

در صورتی که کاربر به هر نحوی اقدام به توهین یا فحاشی به عوامل پشتیبانی سای تک نماید، ضمن اینکه ارائه خدمات به اینگونه کاربران قطع خواهد شد، سای تک مختار است که در صورت نیاز از طریق مراجع قضای موضوع را پیگیری نماید.

محرمانگی داده های کاربران

در تمامی محیط های ارتباطی روش هایی برای استراق سمع وجود دارد. سای تک تمام تلاش خود را برای ایجاد محیطی امن برای نگهداری از داده ها انجام می‌دهد، با این حال از جانب احتیاط از کاربران خود می‌خواهد که از اطلاعات خود محافظ کنند.

سای تک از زمان ثبت سفارش تا زمان تکمیل سفارش، مسئول حفظ امنیت داده های مرتبط با سفارش کاربران اعم از: Email, Password و Backup Code های حساب دیسکورد کاربران است و بعد از تکمیل سفارش سای تک مسئولیتی در برابر سوء استفاده از این اطلاعات را ندارد.

تمام کاربران موظفند که بعد از تکمیل سفارش، رمز عبور خود را تغییر دهند تا در صورت نفوذ به داده های اطلاعاتی سای تک از طرف شخص سوم، اطلاعات کاربر غیرقابل استفاده شود.

مسئولیت و تعهدات کاربران

کاربران مسئول عملکرد خود در رابطه با خدمات تهیه شده می‌باشند. همچنین می‌بایست به حقوق سایر کاربران سای تک احترام بگذارند. سای تک حق قطع دائم سرویس کاربرانی که به صورت خواسته یا ناخواسته موجب اختلال در سرویس سایر کاربران می‌گردد را برای خود محفوظ می‌دارد. ضمنا کاربر حق هیچ گونه اعتراضی را نخواهد داشت.

ارائه هر گونه خدمات توسط سای تک منوط بر رعایت ادب و احترام – در تیکت، ایمیل، مکالمات تلفنی و حضوری و … – از سمت کاربران محترم می باشد، این بدان معنی است که در صورت مشاهده بکارگیری هر گونه الفاظ غیر محترمانه شامل تهدید، توهین و فحاشی از سمت کاربران، سای تک مجاز است به صورت یکطرفه همکاری خود را با کاربر مربوطه قطع نماید و سرویس های کاربر را بدون اطلاع قبلی غیر فعال نماید.

لازم به ذکر است که مرجع تشخیص موارد ذکر شده سای تک می باشد و بدیهیست که در صورت تداوم بی احترامی از سمت کاربر، حق پیگیری موضوع از طریق مراجع قانونی برای سای تک محفوظ می باشد.

در صورت بروز هرگونه مشکل با پشتیبانی وبسایت ارتباط بگیرید.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]