افزایش امنیت دیسکورد یکی از مهم ترین کارها جهت حفظ اطلاعات شخصی است. ما در سای تک سعی کردیم با آموزش های مختلف شما را در این موضوع بی نیاز کنیم.

2021-05-23
تأیید دو مرحله ای دیسکورد

فعال کردن تأیید دو مرحله ای دیسکورد

با روشن کردن تأیید دو مرحله ای دیسکورد یا هر نرم افزار دیگری، یک مانع بر سر راه هکر ها قرار می‌دهید. در این مقاله مزایا و نحوه روشن کردن آن صحبت می‌کنیم.
2021-05-20
آموزش ربات سکیوریتی

آموزش ربات سکیوریتی، محافظ شگفت انگیز

یکی از راه های جلوگیری از اتک زدن سرور دیسکورد شما، ربات سکیوریتی است. برای محافظت بیشتر از سرور دیسکورد خود، حتما باید آموزش ربات سکیوریتی را ببینید.
عضویت در سرور ما