2020-10-24
بهترین ربات های دیسکورد

معرفی بهترین بات های دیسکورد

در این مقاله به معرفی برخی از ربات های محبوب دیسکورد پرداختیم تا شما با عضو کردن آنها در سرور خود، مدیریت بهتر، اکتیویتی بیشتر و ... را به دست آورید.
2020-10-22
جیسون سیترون - در مراسم تک کرانچ ، سانفرانسیسکو

همه چیز در مورد شرکت دیسکورد و جیسون سیترون

مکانی برای صحبت، چیزی بود که فکر جیسون سیترون را سال 2015 مشغول کرده بود و باعث شد شرکتی را بسازد که امروز خیلی از گیمرها مدیون آن هستند.
عضویت در سرور ما